گواهینامه ایزو 9001

گواهینامه ایزو 9001 چیست

سوالات درباره تعریف  ایزو بسیار متفاوت است اما متقاضیان آنها یکسان هستند. دو سند به نام ایزو 9001وایزو 9000وجود دارد اما این دو متفاوت هستند منتهی هر دوی آن ها به موضوع کیفیت مربوط است اما یکسان نیستند. استانداردی که در حال حاضر در سازمان پیاده سازی می شود تا بتوانیم گواهینامه ایزو 9001 را […]

بیشتر بخوانید
گواهینامه مدیریت کیفیت

گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو 9001

دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو 9001، مسئولیت خدمات یا کیفیت محصول را در اختیار شما قرار می دهد تا پایه و اساس توسعه رسمی در نقش خود و صلاحیت مقدماتی را برای مدیران فراهم آورد. در واقع این مدرک به سازمان نشان می دهد که هم اکنون سیستم آن ها در چه وضعیتی قرار گرفته […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید