ایزو 50001 مدیریت انرژی

ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی

ایزو 50001 مدیریت انرژی چیست؟

این استاندارد توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی یا همان ایزو ایجاد شده است. ایزو 50001 مدیریت انرژی الزامات مربوط به ایجاد، اجراء و حفظ سیستم مدیریت انرژی را در یک سازمان ایجاد می کند. هدف از گرفتن این استاندارد دستیابی به یک روش منظم جهت بهبود مداوم عملکرد انرژی از جمله بهره وری انرژی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید